Ứng dụng gồm 10 bài trình độ A2 và 10 bài trình độ B1, cùng với một bài kiểm tra trình độ đầu vào...

Giúp người học nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh ở các kỹ năng nghe, nói, đọc, một phần kỹ năng viết, sử dụng từ vựng và ngữ pháp trong quá trình luyện tập

Chi tiết Xem Video

Địa chỉ

Trường Đại học Hà Nội

Liên hệ

Vui lòng điền thông tin